Image gallery
 
отляво надясно: г-н Желко Попович, началник отдел "Разузнаване"на митническата администрация на Сърбия; г-н Слободан Николич, зам.-генерален директор на митническата администрация на Сърбия; г-н Иван Рибач, началник секция "Борба с контрабандата" на митническата администрация на Сърбия
[close]