Image gallery
 
отляво надясно: г-жа Гордана Алексова, митническа администрация на Република Македония; г-н Любиша Димовски, началник на отдел „Разузнаване” в митническата администрация на Република Македония
[close]