Image gallery
 
отляво надясно: г-н Борислав Борисов, зам.-директор на Агенция "Митници"; г-н Ваньо Танов, директор на Агенция „Митници”; г-жа Марина Попова, директор "Международни отношения" на Агенция "Митници"
[close]