Image gallery
 
отляво надясно: г-н Кент Браун, вицепрезидент на Джапан Табако Интернешънъл; д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Симеон Дянков, зам.-министър-председател и министър на финансите
[close]