Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма; д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Бойко Ноев, Главен експерт към Европейската програма на Центъра
[close]