Image gallery
 
Д-р Фулвио Кастелачи, ръководител отдел Международна икономика към Норвежкия институт по международни отношения
[close]