Image gallery
 
Г-н Андраш Дийк, директор по изследванията Център за изследвания в областта на разширяването на ЕС, Унгария
[close]