Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Бойко Ноев, главен експерт към Европейската програма; д-р Оргнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Андраш Дийк, директор по проучванията, Център за изследвания в областта на разширяването на ЕС, Унгария
[close]