Image gallery
 
От ляво на дясно: Проф. д-р Франк Шолвин, Научен директор, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ); д-р Елена Ангелова, Координатор за Югоизточна Европа, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ) и г-н Щефан Шандера, Регионален координатор, инфоДев, Световна банка
[close]