Image gallery
 
Професор Сун-Тям Кху от Университета в Сърей, Великобритания (в ляво) и г-жа Зоя Дамянова, Програмен директор, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
[close]