Image gallery
 
Професор Пламен Цветанов, Ръководител на лаборатория „Анализ на енергийни системи” към Българска академия на науките (в ляво) и г-жа Зоя Дамянова, Програмен директор, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
[close]