Image gallery
 
От ляво на дясно: Професор Сун-Тям Кху от Университета в Сърей, Великобритания, професор Хао Уанг, Китайски научноизследователски институт за водни ресурси и хидроенергетика и г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
[close]