Image gallery
 
От ляво на дясно: Професор Сун-Тям Кху от Университета в Сърей, Великобритания; професор Хао Уанг, Китайски научноизследователски институт за водни ресурси и хидроенергетика; г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; Г-н Джао Сюелин, Първи секретар на Посолството на Китайската народна република в Република България и професор Пламен Цветанов, Ръководител на лаборатория „Анализ на енергийни системи” към Българска академия на науките
[close]