Image gallery
 
отляво надясно: Г-н Тихомир Безлов, главен експерт в Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията; Г-н Димитър Георгиев, зам-министър на вътрешните работи; ген. Чавдар Червенков, директор на Европейска програма на Център за изследване на демокрацията.
[close]