Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Бойко Ноев, главен експерт в Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Мартин Димитров, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм и г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]