Image gallery
 
От ляво на дясно: Руслан Стефанов, координатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията; Минко Герджиков, заместник кмет на София и Кенет Спаркс, изпълнителен вицепрезидент на Федералния градски съвет на Вашингтон
[close]