Image gallery
 
Г-н Йонас Моберг, ръководител на международния секретариат на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост
[close]