Image gallery
 
Г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма (в ляво) и д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията
[close]