Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията; г-н Мартин Димитров, председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и г-жа Тове Скарстейн, посланник на Норвегия в България
[close]