Image gallery
 
Г-жа Тове Скарстейн, посланник на Норвегия в България (в ляво) и г-н Йонас Моберг, ръководител на международния секретариат на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост
[close]