Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията и г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание
[close]