Image gallery
 
Г-н Даниел Грос, директор на Центъра за европейски политически изследвания (CEPS)
[close]