Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Илиана Иванова, заместник-председател на Специалната комисия по въпросите на финансовата, икономическа и социална криза (CRIS); г-н Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите на България и г-н Марчин Королеч, заместник-държавен секретар, Министерство на икономиката на Полша
[close]