Image gallery
 
Павлина Николова, началник сектор "Борба с корупцията" и Емилия Пенева, прокурор, отдел "Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес”, Върховната касационна прокуратура
[close]