Image gallery
 
отляво надясно: г-н Иван Петров, г-н Николай Петков, г-н Ангел Даскалов и г-н Ивелин Николов, депутати, членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
[close]