Image gallery
 
отляво надясно: г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Р България; г-жа Роза Георгиева, Началник на кабинета на Омбудсмана; г-н Бойко Найденов, Заместник-главен прокурор
[close]