Image gallery
 
Отляво надясно: Посланик Шийла Камерър, Република Южна Африка; Посланик Матиас Мартин Хьопфнер, Германия; г-жа Цвета Маркова, Председател, ДКСИ, г-н Веселин Вучков, Заместник-министър на вътрешните работи
[close]