Image gallery
 
отляво надясно: Посланик Шийла Камерър, Република Южна Африка; Посланик Матиас Мартин Хьопфнер, Германия
[close]