Image gallery
 
отляво надясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическа програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Цветлин Йовчев, Председател на ДАНС; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията
[close]