Image gallery
 
отляво надясно: г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията; г-н Филип Гунев, Научен сътрудник от Центъра за изследване на демокрацията
[close]