Image gallery
 
отляво надясно: г-н Цветлин Йовчев, Председател на ДАНС; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Цветан Цветанов, Зам.-министър-председател и Министър на вътрешните работи
[close]