Image gallery
 
Г-н Джордж Анастейша, репортер на Филаделфия Инкуайърър (ляво) и г-н Бойко Тодоров, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията
[close]