Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Николай Ценков, председател на Гражданския консултативен съвет към район Средец на Столична община; г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]