Image gallery
 
Г-жа Стефка Соловьова, директор на Дирекция „Регистри” към Министерство на правосъдието (вляво) и г-н Павел Антонов, член на УС на Електронна информационна мрежа „Блулинк”
[close]