Image gallery
 
Г-жа Даниела Петрова, Председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в 41-во Народно събрание
[close]