Image gallery
 
Г-н Димитър Марков, старши анализатор към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (вляво) и г-жа Даниела Петрова, Председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в 41-во Народно събрание
[close]