Image gallery
 
Г-жа Даниела Петрова, Председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в 41-во Народно събрание (в ляво) и г-н Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
[close]