Image gallery
 
От ляво надясно: Цветан Цветанов, заместник-министър-председател и министър на вътрешните работи и д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
[close]