Image gallery
 
Отляво надясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, Цветан Цветанов, Зам.-министър-председател и Министър на вътрешните работи, Джон Флинт, Агенция за борба с тежката организирана престъпност
[close]