Image gallery
 
Отляво надясно: Жан-Доминик Ноле, Началник, отдел „Анализ и информация”, Европол, д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията, Цветан Цветанов, Зам.-министър-председател и Министър на вътрешните работи
[close]