Image gallery
 
Отляво надясно: проф. Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, Георги Илиев, Главен секретар на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност.
[close]