Image gallery
 
Отляво надясно: Христо Григоров, Председател на Българския червен кръст, Валери Първанов, Заместник- главен прокурор.
[close]