Image gallery
 
Отляво надясно: Владислав Славов, Съюз на юристите, Христо Григоров, Председател на Българския червен кръст, Валери Първанов, Заместник- главен прокурор.
[close]