Image gallery
 
Отляво надясно: Главен комисар Калин Георгиев, Главен секретар на МВР, Герхард Шварцингер, Офицер за свръзка от посолството на Австрия.
[close]