Image gallery
 
Отляво надясно: Тихомир Безлов, Главен анализатор, Център за изследване на демокрацията, Владислав Славов, Съюз на юристите.
[close]