Image gallery
 
Отляво надясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, Цветан Цветанов, Зам.-министър- председател и Министър на вътрешните работи.
[close]