Image gallery
 
Mr. Vladimir Moskov, Mayor of Gotse Delchev Municipality (left); Mrs. Mariya Nedelcheva, Member of the EP, EPP/GERB
[close]