Image gallery
 
Пресконференция „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”. В центъра, отдясно наляво: доц. Андрей Нончев, Стефка Блажева, Светла Енчева, Соня Чипева
[close]