Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Евгени Ангелов, Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Народно събрание; д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
[close]