Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията (в дясно) и г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Народно събрание
[close]